Huishoudelijk reglement

Bij aankomst zal/zullen de verantwoordelijken vermelden met wie je contact kan opnemen.

Tijdens de verhuur is de kampplaats onder toezicht van eerder vernoemde verantwoordelijken. Zij zijn gemachtigd toezicht uit te oefenen op het gebruik van het heem en de terreinen, en hebben het recht om de kampplaats te bezoeken, evenals de leiding, en de leden van CJE vzw.

Weekends / feesten:

De leiding van Chiro Jong Leven mag het leidingslokaal betreden om leidingskring te houden.

Als de huisverantwoordelijken vaststellen dat het gebouw niet gebruikt wordt voor de daartoe voorziene doeleinden, of de huisregels overtreden worden, zijn zij gemachtigd de toegang tot het Sonneheem te ontzeggen.

De huurder verbindt zich ertoe het gehuurde goed te gebruiken als een goede huisvader. De huurder is aansprakelijk voor schade die tijdens de verhuring is ontstaan. Deze schade zal in eerste instantie vergoed worden door de waarborg. Indien de waarborg ontoereikend is, wordt de huurder aangesproken voor de rest van het bedrag. Schade wordt hersteld met materialen van dezelfde kwaliteit door de verhuurder.

Leidingsweekends worden enkel toegestaan voor groepen die op kamp komen!

Voor weekendgroepen en privéfeesten dient de huurprijs en waarborg vooraf gestort te worden.

(zie huurovereenkomst) Afvalkosten, internet, water- en energieverbruik zijn niet inbegrepen in de huurprijs.

Kampen:

De betalingen voor het verblijf dienen voor aanvang van de verblijfsperiode volledig voldaan te zijn via KAMPAS. Via een online incheckformulier bezorg je de overnachtingscijfers (aantal 0-31 jaar en + 31 jaar) en ander nuttige gegevens (contactpersonen, contactgegevens)  aan de huisverantwoordelijke(n).

Bij aanvang van het kamp worden de meterstanden van de nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, gas) genoteerd. Op de laatste dag wordt de afrekening gemaakt en wordt de inventaris nagekeken. De vastgestelde kosten, schade en diefstal worden afgehouden van de waarborg. Het eventuele resterende saldo wordt binnen de 2 weken na het verblijf teruggestort, tenzij beschadigingen moeten hersteld en gefactureerd worden.

Water €4,40 / m³ Gas €0,63 / m³
Elektriciteit

Dag:€0,32 / kWh

Nacht:€0,27 / kWh

Draadloos internet €2 / dag
Restafval €35/ bak Restafval €1 per rol                       
PMD €6 per rol                           Papier/karton gratis

Respecteer ons gebouw en de omgeving. Tenten mogen enkel geplaatst worden op de aangegeven plaatsen. Op het tentterrein mogen enkel tentgreppels gegraven worden bij noodweer, en na contact opgenomen te hebben met de verantwoordelijke. Het grasveld dient in de oorspronkelijke staat hersteld te worden op de dag van vertrek.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken van de kampplaats en het materiaal. Voor kampen wordt er geen kookmateriaal voorzien door de verhuurder. Voor het welzijn van uw leden, moeten sanitair en keuken dagelijks gepoetst worden. Aan het einde van het verblijf wordt het huis in de oorspronkelijke staat achtergelaten. Indien dit niet het geval is, zijn wij genoodzaakt een vergoeding van €12/uur aan te rekenen.

Maximumcapaciteit:

De maximumcapaciteit van het gebouw bedraagt voor kampen en feesten 100 personen (overnachtingen zomer: 75 binnen en 25 in tenten), voor weekends 75 personen, en mag nooit overschreden worden. 

Niet naleving van deze bepaling kan ertoe leiden dat de verhuurder u de toegang tot de gebouwen weigert, of tot een meerprijs van €3,50 per persoon per nacht. 

Aankomst en vertrek:

Respecteer het afgesproken uur van aankomst en vertrek a.u.b.

 • Kampgroepen zijn welkom op de kampplaats vanaf 15 uur, en worden verwacht op de laatste dag weer weg te zijn voor 11 uur!
 • Voor weekendgroepen is de aankomst op vrijdag voorzien tussen 18 uur en 20 uur, en het vertrek op zondag voor 11 uur!
 • Voor privé-feesten: verschillende mogelijkheden kunnen bekeken worden: zie contract.
 • Vooraleer het gebouw in gebruik genomen wordt, overlopen de huurder en verhuurder samen de inventaris. (zie verder) Opgemerkte schade wordt onmiddellijk gemeld aan de huisverantwoordelijke(n), en fotografisch vastgelegd.
 • Gelieve bij eventueel verlet contact op te nemen met de huisverantwoordelijke.

Voorzieningen:

 • Er zijn géén bedden aanwezig.
 • Kampgroepen dienen hun eigen keuken- en eetgerei, keukenhanddoeken, poetsproducten en toiletpapier mee te brengen.
 • Weekendgroepen dienen hun eigen eetgerei, keukenhanddoeken en toiletpapier mee te brengen.
 • Privéfeesten: dienen enkel eigen keukenhanddoeken mee te brengen.
 • Een zelf meegebrachte bakplaat of gasbekken mag niet binnen geplaatst worden wegens brandveiligheid.
 • In deuren, ramen, en muren worden geen nagels, spijkers, nietjes of tape aangebracht. Gebruik enkel de houten latten om iets op te hangen. Er zijn ook clipboards voorzien. (A4) Op de muren of deuren schrijven is verboden.
 • De oranje stoelen mogen ook buiten gebruikt worden om op te zitten. Ze moeten ’s avonds steeds terug binnen gezet worden. Voor buitenspelletjes zijn er oude houten stoelen. 
 • De klapstoelen (voor privéfeesten) mogen niet buiten gebruikt worden.

Afval:

 • Afval moet gesorteerd worden:
  • restafval en GFT in grijze zakken én in de grote afvalcontainers,
  • PMD en plastiek in blauwe zakken,
  • papier en karton in de container,
  • glas in de glasbak,
  • KGA in de voorziene bak. 
 • De zakken dienen aangekocht te worden door de groep zelf. Deze vindt men in de verschillende warenhuizen in de buurt.
 • Bij aanvang van het kamp kunnen groepen bij de verantwoordelijke reeds een rol aankopen:
  • PMD aan €6,
  • Restafval aan €1.
 • Weekendgroepen en privéfeesten krijgen zakken ter beschikking van de verantwoordelijke.
 • Raadpleeg de afvalkalender voor de ophaling van PMD en glas.
 • Elke dinsdag wordt het papier opgehaald, elke woensdag het restafval.
 • Wij rekenen €35 per begonnen container restafval aan. Papier en karton is gratis.
 • Op het einde van een kamp moet al het afval weg zijn (kaart van containerpark is ter beschikking)
 • Wat niet meer naar het containerpark kan (eventueel sluitingsdag) moet mee naar huis, uitgezonderd afval dat in de container zit.
 • Afval dat niet goed gesorteerd is, moet door de groep zelf meegenomen worden!

Gedragsregels:

 • Er geldt een rookverbod in het gehele gebouw. Sigarettenpeuken buiten dienen opgeruimd te worden! Gebruik de wandasbakken aub. Respecteer eveneens de voorwaarden i.v.m. de brandveiligheid.
 • Bij onverantwoord gebruik worden de onkosten aan de groep aangerekend. (bvb. ingreep brandweer) 
 • Houd de voorziene nooduitgangen ten allen tijde vrij!
 • Huisdieren zijn in principe niet toegelaten in het gebouw. Graag eerst overleg met de verantwoordelijke(n).
 • Een nachtspel (na 22u) is enkel toegelaten mits toestemming van de lokale politie en de huisverantwoordelijke. Gelieve ook de jeugdconsulent van de gemeente te mailen: gunther.melis@nijlen.be
 • Een kampvuur is enkel toegelaten na akkoord van de milieudienst. U dient minimum 1maand vooraf de toestemming aan te vragen bij de milieudienst. Het aanvraagformulier ‘Kerstboomverbranding / kampvuur’ moet hiervoor gebruikt worden, en kan u downloaden op de site van de gemeente Nijlen: http://www.nijlen.be/downloads.html
 • Gebruik van een geluidsinstallatie op het terrein is enkel toegestaan tussen 7u30 en 22u00.
 • Respecteer onze buren a.u.b. Zet je geluidsinstallatie enkel op als het nodig is (verzamelen, dansen,…) en beperk de geluidssterkte tot maximum 70 decibel
 • Ruiltochten zijn bij politiereglement verboden.
 • Het is verboden met de auto, vrachtwagen of moto op het grasterrein te komen.
 • Balspelen in de lokalen zijn verboden.
 • Bij eventuele problemen of schade  i.v.m. het gebruik van het gebouw richt de huurder zich steeds tot de huisverantwoordelijke(n).
 • De huisverantwoordelijken, leiding en leden van de vzw  mogen op elk moment controle in de lokalen uitoefenen